TransplantERENdag 2020

Het bestuur van de Stichting Nationaal Donor Monument heeft, in verband de ontwikkelingen rond het Corona virus, besloten om de aangekondigde TransplantERENdag  van zaterdag 13 juni 2020 af te gelasten.

Zelfs al zouden in juni groepen weer bij elkaar mogen komen, moeten we niet uit het oog verliezen dat een groot deel van onze doelgroep tot de groep van extra kwetsbare mensen behoort.

Op dit moment wordt er gezocht naar een nieuwe datum, mogelijk in september of een ander moment.

Bestuur Stichting Nationaal Donormonument

Kleis Willemstein, vicevoorzitter

  1. 0653 186575
  2. kleis@donormonument.nl

 

TransplantERENdag 2020

Zaterdag 13 juni

Locatie: de Grote Kerk, St. Annastraat 5, 1411 PE Naarden.

TransplantERENdag 2020 heeft als motto:

‘En nu Verder’

Terugkijken, eren, vooruitkijken en vieren

Ook in 2020 organiseert de Stichting Nationaal Donor Monument weer de  TransplantERENdag. In de Grote Kerk van Naarden, vlak bij het Nationaal Donor Monument, komen getransplanteerden en hun dierbaren, donoren bij leven, nabestaanden van donoren en andere betrokkenen tijdens deze bijzondere bijeenkomst bijeen.

Samen kijken we dan terug en eren onze donoren, vervolgens kijken we vooruit en vieren het leven dat wij mochten behouden.

Ook tijdens deze twaalfde editie van de bijeenkomst hebben we een bijzonder programma: zes mensen vertellen hun ervaringen rond transplantatie en donatie aan de hand van een door hen gekozen lied. Dit lied wordt vervolgens door drie muzikanten live vertolkt.

Voor aanvang van de bijeenkomst is het mogelijk om bij het Nationaal Donor Monument ‘DE KLIM’ een ogenblik stil te staan of bloemen neer te leggen.

Om 14.30 uur begint in de kerk het officiële programma met als motto:

‘En nu verder’

Na het meer formele programma is er tijd en ruimte om met elkaar informeel na te praten onder het genot van een hapje en een drankje.

U kunt zich voor deze bijzondere middag nu al opgeven op onze website

www.donormonument.nl 

Wilt u te zijner tijd tijdig een uitnodiging met meer informatie ontvangen? Stuur dan een mailtje naar TransplanERENdag@donormonument.nl

Stichting Nationaal Donormonument Informatie: www.donormonument.nl

Email: info@donormonument.nl