DIGNA NIERPATIENTENVERENIGING VOOR WEST BRABANT
ACTIVITEITENPLANNING 2021

NAAM Activiteit Janu Febr Maart April   Mei   Juni   Juli Aug   Sept Okt Nov Dec
Bestuurstaken                        
(Dagelijks)bestuursvergadering)    12    08    01    12    14    09
                         
Algemene Leden Vergadering                        
Regiovergaderingen NVP’s                        
Regiobijeenkomsten Symposium                        
Besturen overleg NSN-NVN-RNV                        
Planningsgesprek Digna-NVN                        
Regiomanager                        
Overleg Dialyse Amphia/Maatschappelijk                        
Werk Dialyse Amphia Ziekenhuis                        
Algemene ledenvergadering NVN                        
(Zie bijgevoegd agenda NVN)                        
Subsidie Nierstichting                        
                         
Begeleiden Commissies:                        
World Kidney Day                        
Digna Contact   X X   X X   X X   X X
Voor en najaarsactiviteit                        
(Dagtocht(en)                        
Barbecue Basis Goodwill Fonds                        
Kerstattenties HD/PD patiënten                   X X X
Website (Ans Salters en Jan van de Koedijk)   X   X   X   X   X   X
Wandeling dialysepatiënten i.s.m.                        
Amphia Zkh.(beweegmaand)                        
Themadag(en)                        
                         
Naam Activiteit Jan Febr Maart April Mei Juni Juli Aug Sept Okto Nov Dec
                         
Informatie                        
Digna Contact     wk 12/13     wk 25/26     wk 38/39   wk 50/51  
Algemene Leden Vergadering                        
Themadag(en) RNV Digna                        
Zie bijgevoegde aganda NVN:                        
Themadagen NVN i.s.m. RNV                        
STAP in de regio                        
Samen beslissen in de regio                        
                         
Externe Presentatie                        
Vakantiebeurs                        
World Kidney Day                        
Donorweek                        
Wetenschapsdag                         
De Rode Loper                        
Transplanterendag                        
                         
Lotgenotencontact                        
Dialyseafdeling Breda/Oosterhout                        
Voorjaarsactiviteit                        
Dagtocht Digna                        
Barbecue Basis Goodwill Fonds                        
Najaardactiviteit                        
Dagtocht Digna (1/2 dag)                        
Wandeling dialysepatiënten i.s.m.                        
Amphia Zkh. (beweegmaand)                        
                         
Naam Activiteit                        
Kookworkshop                        
Gezamelijke activiteit RNV’s NB                        
                         
Kerstviering                        
Kerstattenties