Geschiedenis.

Patiëntenvereniging Digna (Dialyse Ignatius) is opgericht op 10 oktober 1979 als belangenvereniging voor de nierpatiënten die verbonden waren aan het toenmalige Ignatius Ziekenhuis, nu Amphia Ziekenhuis, in Breda.

Het Amphia Ziekenhuis is in 2001 ontstaan uit een fusie tussen het Bredase Sint Ignatiusziekenhuis, het Baronieziekenhuis en het Oosterhoutse Pasteurziekenhuis. Het Interconfessionele Baronieziekenhuis was op zijn beurt een fusie van het Diaconessenhuis en het Laurensziekenhuis, terwijl het Pasteurziekenhuis was ontstaan uit fusie van het Oosterhoutse St. Joseph Ziekenhuis en Dongemond St. Theresia Ziekenhuis te Raamsdonksveer.

In 2005 hebben zich ook de nierpatiënten van het Franciscus Ziekenhuis in Roosendaal bij onze vereniging aangesloten.

Op 20 mei 2005 is om die reden een statutenwijziging doorgevoerd en is de naam gewijzigd van Patiënten-vereniging Digna in Digna Nierpatiëntenvereniging voor West Brabant.

In 2010 is in het Amphia Ziekenhuis, locatie Oosterhout, als dependance van het Amphia Ziekenhuis in Breda, een dialyse afdeling ingericht met een capaciteit van zes bedden.
Momenteel heeft men daar de beschikking over twaalf dialyseplaatsen.

Op 31 oktober 2014 wordt bekend dat het Franciscus Ziekenhuis Roosendaal en het Lievensberg Ziekenhuis Bergen op Zoom na fusie per 1 januari 2015 samen verder gaan onder de nieuwe naam Bravis Ziekenhuis met hoofdvestigingen in Roosendaal en Bergen op Zoom.

Medio 2016 wordt duidelijk dat het Bravis Ziekenhuis Roosendaal gekozen heeft om samen te gaan werken met de Nierpatiënten Vereniging Oosterschelde (NVO) in Goes met ingang van 1 januari 2017.
Vanwege nauwe samenwerking tussen beide ziekenhuizen is het te begrijpen dat beide ziekenhuizen ook een samenwerkingsverband aangaan met één nierpatiëntenvereniging. Uitgangspunt is het belang van de dialysepatiënten van met name Bravis Roosendaal.
Voor de patiënten die onder behandeling zijn bij het Bravis ziekenhuis Roosendaal betekent dit dus dat zij de vrije keus hebben om lid te blijven van Digna Nierpatiëntenvereniging voor West Brabant, hetgeen natuurlijk duidelijk onze voorkeur heeft, of over te stappen naar de Nierpatiënten Vereniging Oosterschelde.
Daarnaast kan het voordelig DIGNA lidmaatschap in combinatie met het NVN-lidmaatschap in het voordeel van de Roosendaalse patiënten zijn en reden zijn om zich bij Digna aan te sluiten.

Donderdag 10 oktober 2019 bestond de vereniging Digna 40 jaar.