In memoriam Harrie Baars

geboren op 6 december 1944, overleden op 16 februari 2020

 

Op 16 februari jl. overleed Harrie Baars in de leeftijd van 75 jaar, bij velen van u welbekend. Harrie, een Hagenees van geboorte, werd tijdens de Algemene Ledenvergadering in februari 2009 gekozen als bestuurslid. Hij stond samen met Jan Gabriëls aan de wieg van het herstel van onze Nierpatiënten vereniging Digna. Harrie begon zijn bestuursperiode blanco met als basis de statuten van de statuten van de vereniging. Als getransplanteerde nierpatiënt zag hij het belang van een goed georganiseerde Nierpatiënten vereniging. Dat was de drijfveer om als bestuurslid zijn energie aan Digna Nierpatiënten vereniging voor West Brabant te geven.

Binnen de vereniging werden de bestuurstaken zodanig verdeeld, dat Harrie de functie van secretaris ging vervullen. Logischerwijs kwam veel werk op zijn schouders terecht om alle jaarlijkse activiteiten naast zijn vaste taak te kunnen organiseren. Ondanks dat bleef hij altijd positief en bleef hij zijn schouders zetten onder de taken die hem waren toebedeeld.

Naast zijn secretarisschap kwam ook zijn sociale karakter tot uiting. Hij had goede contacten met vele Digna leden tijdens de diverse activiteiten. Als nierpatiënt begreep hij als geen ander de problemen van onze leden. Het lotgenotencontact tijdens de activiteiten was voor hem heel belangrijk.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 23 februari 2014 was Harrie aftredend en niet meer herkiesbaar. Ruim 5½ jaar had hij zich ingespannen voor Digna en, wat zeer belangrijk was en is, de vereniging organisatorisch op de rails gezet.

Gelukkig bleef hij te allen tijde bereid om zijn kennis en ervaring te delen met nieuwe bestuurders.

Harrie is te omschrijven als een zeer bevlogen persoon, die de vereniging meer dan een warm hart toedroeg. Een zeer betrokken en kundig bestuurslid in hart en nieren.

Iemand op wie je nooit tevergeefs een beroep deed. Samenwerken met hem was zeer aangenaam.

Het afgelopen jaar bestond veelal nog uit het zoveel willen maar niet meer kunnen. Zijn

Lichamelijke conditie liep zienderogen achteruit.

Op maandag 24 februari jl. werd afscheid genomen van Harrie in Yardenhuis van Brabant in Oosterhout.

Harrie, wij wensen jou een goede reis toe. Wij, Digna leden, zullen jou tijdens toekomstige activiteiten missen!

Wij wensen echtgenote Loes, kinderen en kleinkinderen Koen – Hilke – Robin – Annelou en Tobias, Paul – Ans en overige familieleden heel veel strekte toe!

Namens bestuur en leden Digna Nierpatiënten vereniging voor West Brabant

John Reniers, secretaris      

Happy memories are the best

Saving fort he rainy days of life