In memoriam Bertha Boeren – Stallen.

Geboren op 27 januari 1948, overleden op 11 december 2021

Op 11 december jl. overleed in de leeftijd van 73 jaar Bertha Boeren – Stallen, bij velen van u welbekend. Bertha, geboren in Breda, opgegroeid op de Leur en sinds haar huwelijk in 1970 woonachtig in St. Willebrord.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 3 februari 2013 werd Bertha met algehele stemmen gekozen als bestuurslid van Nierpatiëntenvereniging Digna voor Dialyse Franciscus Roosendaal. Met de leiding toentertijd kwam Bertha in een bestuurlijk gespreid bedje terecht. De vereniging was mede door de inspanningen van Jan Gabriëls en Harrie Baars organisatorisch op de rails gezet.

Bertha vervulde haar taak als contactpersoon van het Franciscus Ziekenhuis en het latere Bravis Ziekenhuis in Roosendaal met verve en had vele contacten met de (Digna)patiënten aldaar. Vol enthousiasme werden de Digna Contacten op de dialyse afdeling aan iedereen uitgereikt en indien nodig de stands (World Kidney Day en eventuele andere evenementen) bemand en de nodige vergaderingen bezocht.

Met een traan in haar ogen werd medio 2016 duidelijk dat het Bravis Ziekenhuis Roosendaal gekozen had om samen te gaan werken met de Nierpatiënten Vereniging Oosterschelde (NVO) in Goes met ingang van 1 januari 2017.
Voor de patiënten die onder behandeling waren bij het Bravis ziekenhuis Roosendaal betekende dit dus dat zij de vrije keus hadden om lid te blijven van Digna Nierpatiëntenvereniging voor West Brabant, hetgeen natuurlijk duidelijk onze voorkeur had, of over te stappen naar de Nierpatiënten Vereniging Oosterschelde. Dit had een fors ledenverlies tot gevolg en een andere invulling voor het takenpakket van Bertha (mede contactpersoon dialyse Amphia Breda).

Ondanks dat bleef zij altijd positief en zette haar schouders onder de taken die op haar pad kwamen.
Zij had de nodige contacten met Digna leden tijdens de activiteiten, waarbij Bertha te allen tijde aanwezig was, en als nierpatiënt begreep zij de problemen van onze leden en overige mensen met een nierziekte.

Het karakter van Bertha uitte zich vooral in haar luisterend vermogen zonder ooit op de voorgrond te treden!

Het overlijden van haar echtgenoot Hans in september 2019, de gevolgen van de coronapandemie en het nog zoveel willen maar niet meer kunnen hebben het grootste gedeelde van haar laatste levensjaren bepaald.

Op maandag 20 december 2021 werd afscheid genomen van Bertha in aula De Drie Zwanen van crematorium De Zegstede in Roosendaal.

Bertha, je bent weg van hier, maar wij, Digna leden, zullen je nooit vergeten. Je leeft niet langer in deze wereld, maar we zullen je altijd dicht bij ons voelen en tijdens toekomstige activiteiten sowieso missen!
Wij wensen Diana, Johan, Révano en Nikita en overige familieleden heel veel strekte toe!

Namens bestuur en leden Digna Nierpatiënten vereniging voor West Brabant John Reniers, secretaris/penningmeester

 

In memoriam Harrie Baars

geboren op 6 december 1944, overleden op 16 februari 2020

 

Op 16 februari jl. overleed Harrie Baars in de leeftijd van 75 jaar, bij velen van u welbekend. Harrie, een Hagenees van geboorte, werd tijdens de Algemene Ledenvergadering in februari 2009 gekozen als bestuurslid. Hij stond samen met Jan Gabriëls aan de wieg van het herstel van onze Nierpatiënten vereniging Digna. Harrie begon zijn bestuursperiode blanco met als basis de statuten van de statuten van de vereniging. Als getransplanteerde nierpatiënt zag hij het belang van een goed georganiseerde Nierpatiënten vereniging. Dat was de drijfveer om als bestuurslid zijn energie aan Digna Nierpatiënten vereniging voor West Brabant te geven.

Binnen de vereniging werden de bestuurstaken zodanig verdeeld, dat Harrie de functie van secretaris ging vervullen. Logischerwijs kwam veel werk op zijn schouders terecht om alle jaarlijkse activiteiten naast zijn vaste taak te kunnen organiseren. Ondanks dat bleef hij altijd positief en bleef hij zijn schouders zetten onder de taken die hem waren toebedeeld.

Naast zijn secretarisschap kwam ook zijn sociale karakter tot uiting. Hij had goede contacten met vele Digna leden tijdens de diverse activiteiten. Als nierpatiënt begreep hij als geen ander de problemen van onze leden. Het lotgenotencontact tijdens de activiteiten was voor hem heel belangrijk.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 23 februari 2014 was Harrie aftredend en niet meer herkiesbaar. Ruim 5½ jaar had hij zich ingespannen voor Digna en, wat zeer belangrijk was en is, de vereniging organisatorisch op de rails gezet.

Gelukkig bleef hij te allen tijde bereid om zijn kennis en ervaring te delen met nieuwe bestuurders.

Harrie is te omschrijven als een zeer bevlogen persoon, die de vereniging meer dan een warm hart toedroeg. Een zeer betrokken en kundig bestuurslid in hart en nieren.

Iemand op wie je nooit tevergeefs een beroep deed. Samenwerken met hem was zeer aangenaam.

Het afgelopen jaar bestond veelal nog uit het zoveel willen maar niet meer kunnen. Zijn

Lichamelijke conditie liep zienderogen achteruit.

Op maandag 24 februari jl. werd afscheid genomen van Harrie in Yardenhuis van Brabant in Oosterhout.

Harrie, wij wensen jou een goede reis toe. Wij, Digna leden, zullen jou tijdens toekomstige activiteiten missen!

Wij wensen echtgenote Loes, kinderen en kleinkinderen Koen – Hilke – Robin – Annelou en Tobias, Paul – Ans en overige familieleden heel veel strekte toe!

Namens bestuur en leden Digna Nierpatiënten vereniging voor West Brabant

John Reniers, secretaris      

Happy memories are the best

Saving fort he rainy days of life